Υπέρυθρη Δορυφορική Εικόνα Ελλάδας

Ανανέωση κάθε 15 λεπτά
Ο Χρόνος Φόρτωσης, εξαρτάται από την Ταχύτητα Σύνδεσης

Πηγή: Sat24.com