Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Μάϊος 20171 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 19.6°C
Μέση υγρασία 63%
Μέσο σημείο δρόσου 12.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1014.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 105.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 01 στις 00:00
Μέγιστη θερμοκρασία 21.8°C τον 01 στις 17:23
Ελάχιστη θερμοκρασία 17.3°C τον 01 στις 06:59
Μέγιστη υγρασία 73% τον 01 στις 08:43
Ελάχιστη υγρασία 54% τον 01 στις 20:15
Μέγιστη πίεση 1017.0 hPa τον 01 στις 00:00
Ελάχιστη πίεση 1013.0 hPa τον 01 στις 06:23
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 01 στις 00:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 km/h στις 0-0°(Β) τον 01 στις 00:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 24.9°C τον 01 στις 22:32

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 21.0°C
Μέση υγρασία 52%
Μέσο σημείο δρόσου 10.7°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 105.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 02 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 24.1°C τον 02 στις 17:31
Ελάχιστη θερμοκρασία 18.5°C τον 02 στις 06:51
Μέγιστη υγρασία 61% τον 02 στις 10:23
Ελάχιστη υγρασία 42% τον 02 στις 21:32
Μέγιστη πίεση 1018.0 hPa τον 02 στις 09:38
Ελάχιστη πίεση 1015.0 hPa τον 02 στις 19:23
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 02 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 km/h στις 0-0°(Β) τον 02 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.4°C τον 02 στις 17:30

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 21.9°C
Μέση υγρασία 47%
Μέσο σημείο δρόσου 10.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1017.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 105.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 03 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 24.9°C τον 03 στις 17:41
Ελάχιστη θερμοκρασία 19.3°C τον 03 στις 07:49
Μέγιστη υγρασία 59% τον 03 στις 08:58
Ελάχιστη υγρασία 40% τον 03 στις 18:57
Μέγιστη πίεση 1019.0 hPa τον 03 στις 12:53
Ελάχιστη πίεση 1015.0 hPa τον 03 στις 19:38
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 03 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 km/h στις 0-0°(Β) τον 03 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.6°C τον 03 στις 17:41

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 22.5°C
Μέση υγρασία 45%
Μέσο σημείο δρόσου 10.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1015.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 105.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 04 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 25.4°C τον 04 στις 17:37
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.0°C τον 04 στις 06:38
Μέγιστη υγρασία 53% τον 04 στις 09:17
Ελάχιστη υγρασία 42% τον 04 στις 14:18
Μέγιστη πίεση 1017.0 hPa τον 04 στις 12:53
Ελάχιστη πίεση 1014.0 hPa τον 04 στις 20:23
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 04 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 km/h στις 0-0°(Β) τον 04 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 26.0°C τον 04 στις 17:19

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 22.7°C
Μέση υγρασία 50%
Μέσο σημείο δρόσου 11.5°C
Μέσο βαρόμετρο 1014.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 105.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 05 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 25.9°C τον 05 στις 17:45
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.7°C τον 05 στις 07:08
Μέγιστη υγρασία 55% τον 05 στις 23:22
Ελάχιστη υγρασία 41% τον 05 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 1016.0 hPa τον 05 στις 12:23
Ελάχιστη πίεση 1012.0 hPa τον 05 στις 21:07
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 05 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 km/h στις 0-0°(Β) τον 05 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 26.2°C τον 05 στις 17:45

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 22.6°C
Μέση υγρασία 43%
Μέσο σημείο δρόσου 9.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1013.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 105.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 06 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 25.2°C τον 06 στις 17:51
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.4°C τον 06 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 56% τον 06 στις 02:18
Ελάχιστη υγρασία 37% τον 06 στις 19:25
Μέγιστη πίεση 1015.0 hPa τον 06 στις 23:07
Ελάχιστη πίεση 1012.0 hPa τον 06 στις 20:37
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 06 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 km/h στις 0-0°(Β) τον 06 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.7°C τον 06 στις 17:51

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 22.8°C
Μέση υγρασία 42%
Μέσο σημείο δρόσου 9.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1008.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 105.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 07 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 25.4°C τον 07 στις 16:09
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.8°C τον 07 στις 07:52
Μέγιστη υγρασία 49% τον 07 στις 11:25
Ελάχιστη υγρασία 39% τον 07 στις 01:40
Μέγιστη πίεση 1014.0 hPa τον 07 στις 03:37
Ελάχιστη πίεση 1004.0 hPa τον 07 στις 19:37
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 07 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 km/h στις 0-0°(Β) τον 07 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.9°C τον 07 στις 16:09

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 22.8°C
Μέση υγρασία 43%
Μέσο σημείο δρόσου 9.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1006.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 105.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 08 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 25.2°C τον 08 στις 17:56
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.6°C τον 08 στις 06:42
Μέγιστη υγρασία 50% τον 08 στις 10:22
Ελάχιστη υγρασία 39% τον 08 στις 20:05
Μέγιστη πίεση 1008.0 hPa τον 08 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1005.0 hPa τον 08 στις 19:53
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 08 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 km/h στις 0-0°(Β) τον 08 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.7°C τον 08 στις 17:56

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 21.7°C
Μέση υγρασία 46%
Μέσο σημείο δρόσου 9.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1005.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 105.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 09 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 23.2°C τον 09 στις 01:38
Ελάχιστη θερμοκρασία 19.0°C τον 09 στις 12:48
Μέγιστη υγρασία 52% τον 09 στις 13:15
Ελάχιστη υγρασία 42% τον 09 στις 18:50
Μέγιστη πίεση 1008.0 hPa τον 09 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1004.0 hPa τον 09 στις 21:08
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 09 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 km/h στις 0-0°(Β) τον 09 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.2°C τον 09 στις 11:36

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας10 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 20.6°C
Μέση υγρασία 48%
Μέσο σημείο δρόσου 9.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1011.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 105.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 10 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 23.6°C τον 10 στις 16:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 18.6°C τον 10 στις 07:15
Μέγιστη υγρασία 64% τον 10 στις 22:57
Ελάχιστη υγρασία 40% τον 10 στις 17:45
Μέγιστη πίεση 1017.0 hPa τον 10 στις 23:38
Ελάχιστη πίεση 1007.0 hPa τον 10 στις 00:39
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 10 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 km/h στις 0-0°(Β) τον 10 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.3°C τον 10 στις 02:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας11 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 19.8°C
Μέση υγρασία 65%
Μέσο σημείο δρόσου 13.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1018.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 105.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 11 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 21.6°C τον 11 στις 15:31
Ελάχιστη θερμοκρασία 18.2°C τον 11 στις 07:08
Μέγιστη υγρασία 69% τον 11 στις 06:06
Ελάχιστη υγρασία 62% τον 11 στις 15:34
Μέγιστη πίεση 1020.0 hPa τον 11 στις 13:23
Ελάχιστη πίεση 1016.0 hPa τον 11 στις 03:08
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 11 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 km/h στις 0-0°(Β) τον 11 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 24.2°C τον 11 στις 15:30

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας12 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 20.1°C
Μέση υγρασία 67%
Μέσο σημείο δρόσου 13.8°C
Μέσο βαρόμετρο 1015.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 105.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 12 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 21.7°C τον 12 στις 18:24
Ελάχιστη θερμοκρασία 18.7°C τον 12 στις 09:02
Μέγιστη υγρασία 76% τον 12 στις 23:57
Ελάχιστη υγρασία 62% τον 12 στις 01:31
Μέγιστη πίεση 1019.0 hPa τον 12 στις 01:53
Ελάχιστη πίεση 1013.0 hPa τον 12 στις 22:08
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 12 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 km/h στις 0-0°(Β) τον 12 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 24.3°C τον 12 στις 01:30

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 21.4°C
Μέση υγρασία 71%
Μέσο σημείο δρόσου 15.8°C
Μέσο βαρόμετρο 1012.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 105.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 13 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 24.2°C τον 13 στις 17:08
Ελάχιστη θερμοκρασία 19.5°C τον 13 στις 07:06
Μέγιστη υγρασία 75% τον 13 στις 09:21
Ελάχιστη υγρασία 62% τον 13 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 1015.0 hPa τον 13 στις 00:23
Ελάχιστη πίεση 1009.0 hPa τον 13 στις 18:37
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 13 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 km/h στις 0-0°(Β) τον 13 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.3°C τον 13 στις 17:08

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας14 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 24.8°C
Μέση υγρασία 47%
Μέσο σημείο δρόσου 12.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1015.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 105.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 14 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 28.9°C τον 14 στις 17:54
Ελάχιστη θερμοκρασία 21.5°C τον 14 στις 06:16
Μέγιστη υγρασία 62% τον 14 στις 00:20
Ελάχιστη υγρασία 35% τον 14 στις 19:41
Μέγιστη πίεση 1019.0 hPa τον 14 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1012.0 hPa τον 14 στις 00:38
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 14 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 km/h στις 0-0°(Β) τον 14 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 28.2°C τον 14 στις 17:54

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Μάϊος 2017 μέχρι την μέρα 14
Μέση θερμοκρασία 21.7°C
Μέση υγρασία 52%
Μέσο σημείο δρόσου 11.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1013.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 105.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 15 στις 00:02
Μέγιστη θερμοκρασία 28.9°C τον 14 στις 17:54
Ελάχιστη θερμοκρασία 17.3°C τον 01 στις 06:59
Μέγιστη υγρασία 76% τον 12 στις 23:57
Ελάχιστη υγρασία 35% τον 14 στις 19:41
Μέγιστη πίεση 1020.0 hPa τον 11 στις 13:23
Ελάχιστη πίεση 1004.0 hPa τον 09 στις 21:08
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 kmh στις 0-0°(Β) τον 15 στις 00:02
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 km/h στις 00°(Β) τον 15 στις 00:02
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 28.2°C τον 14 στις 17:54
Avg daily max temp24.4°C
Avg daily min temp19.5°C
Growing degrees days :167.1GDD
Corn growing degrees days:386.3 GDD


Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV
01 12:54hrs ET :5.2 mm 946.0 W/m² 0.0 uv
02 13:00hrs ET :5.0 mm 948.0 W/m² 0.0 uv
03 13:00hrs ET :4.8 mm 951.0 W/m² 0.0 uv
04 13:00hrs ET :4.9 mm 953.0 W/m² 0.0 uv
05 13:06hrs ET :5.3 mm 956.0 W/m² 0.0 uv
06 13:06hrs ET :5.8 mm 958.0 W/m² 0.0 uv
07 13:12hrs ET :5.9 mm 960.0 W/m² 0.0 uv
08 13:12hrs ET :5.7 mm 962.0 W/m² 0.0 uv
09 13:12hrs ET :5.0 mm 964.0 W/m² 0.0 uv
10 13:18hrs ET :4.9 mm 966.0 W/m² 0.0 uv
11 13:18hrs ET :4.9 mm 968.0 W/m² 0.0 uv
12 13:18hrs ET :5.4 mm 970.0 W/m² 0.0 uv
13 13:24hrs ET :5.8 mm 972.0 W/m² 0.0 uv
14 05:48hrs ET :5.2 mm 862.0 W/m² 0.0 uv


Σύνολο Ημερήσιου Υετού