Ιστορικό Σταθμού (Μέγιστες/Ελάχιστες/Μέσες)
Από: Φεβρουάριος 1, 2009

Ενημερώθηκε: @ 01/01/1970 18:15 - επόμενη ενημέρωση στις 00:00  
Μετρήσεις: Τρέχων: Χθες Month / MTD Year / YTD Ρεκόρ Σταθμού
Θερμοκρασία: Colder 0.2°C than last hour.
Thermometer Μέση:
Μέγιστη
Θερμοκρασία:
Ελάχιστη
Θερμοκρασία:
25.5°C
25.1°C
26.2°C
4:41 PM
23.5°C
6:43 AM
 
24.8°C
28.9°C
5:26 PM
21.5°C
5:55 AM
 
21.9°C
28.9°C
14-May
17.3°C
01-May
 
13.6°C
28.9°C
14-May
0.1°C
21-Jan
 
---
40.9°C
25/07/2007
-9.5°C
08/01/2017
Αίσθηση Ψύχρας:
Wind Chill Ελάχιστη
Αίσθηση Ψύχρας:
25.5°C
23.5°C 
6:43 AM
 
21.5°C
5:55 AM
 
17.3°C
01-May
 
-0.9°C
21-Jan
 
-0.9°C
21/01/2017
Δείκτης Δυσφορίας:
Heat Index Μέγιστη
Δείκτης Δυσφορίας:
25.5°C
26.2°C
4:41 PM
 
28.2°C
5:26 PM
 
28.2°C
14-May
 
28.2°C
14-May
 
39.4°C
15/07/2016
Solar Radiation W/m2:
Heat Index Μέγιστη
Ηλιακή Ακτινοβολία:
Sunshine
Hours:
301
866
1:52 PM
09
Hours
 
862.0
11:15 AM
05
Hours
 
972.0
13-May
186
Hours
 
17850.0
17-Jan
1280
Hours
 
17850.0
09/09/2016
---
 
Εξατμοδιαπνοή:
Heat Index Watering
Index1:
6.2
6.2
mm
 
5.2
mm
 
73.6
mm
 
---
 
 
---
 
Βροχή / Snow Melt2:
Rain / Snow Melt Βροχόπτωση
or Melt:
Μέση:
Percent of Average:
0.00 mm
0.00 mm
 
---
---
 
0.00 mm
 
---
---
 
0.00 mm
 
1.0 mm
0.0%
 
105.90 mm
 
26.85 mm
394.4%
Rec Year5
33.76 mm
2010
---
---
Χιόνι3:
Snow Χιόνι
Φθινόπωρο:
Μέση:
Percent of Average:
0.00 mm
0.00 mm
 
---
---
 
0.00 mm
 
---
---
 
0.00 mm
 
1.0 mm
0.0%
Season4
0.00 mm
 
44.6 mm
0.0%
Rec Season5
45.9 mm
2008/2009
---
---
Μετρήσεις: Τρέχων: Χθες Month / MTD Year / YTD Ρεκόρ Σταθμού
Υγρασία:
Humidity Μέγιστη
Υγρασία:
Ελάχιστη
Υγρασία:
48%
48%
1:48 PM
38%
12:00 AM
 
62%
12:00 AM
35%
7:09 PM
 
76%
12-May
35%
14-May
 
89%
17-Jan
31%
28-Jan
 
90%
11/10/2016
23%
10/07/2016
Σημείο Δρόσου:
Dew Point Μέγιστη
Σημείο Δρόσου:
Ελάχιστη
Σημείο Δρόσου:
13.7°C
14.0°C
2:53 PM
10.0°C
4:21 AM
 
14.6°C
12:00 AM
9.9°C
10:27 PM
 
17.5°C
13-May
7.0°C
04-May
 
17.5°C
13-May
-12.3°C
28-Jan
 
34.7°C
18/09/2016
-12.3°C
28/01/2017
Άνεμος: N
wind Μέγιστη
Avg Wind Speed:
Avg Wind Gust:
Μέγιστη
Ριπή Ανέμου:
Άνεμος
Ταχύτητα:
0.0 km/h
0.0 km/h
12:00 AM
0.0 km/h
0.0 km/h
12:01 AM
0.00
km/h
 
0.0 km/h
12:00 AM
---
0.0 km/h 12:01 AM
0.00
km/h
 
0.0 km/h
01-May
---
0.0 km/h
01-May
0.00
km/h
 
16.7 km/h
17-Jan
---
23.1 km/h
17-Jan
5384.61
km/h
 
27.9 km/h
18/07/2016
---
45.3 km/h
18/07/2016
---
 
Βαρόμετρο:   ( hPa)
Barometer Μέγιστη
Βαρόμετρο:
Ελάχιστη
Βαρόμετρο:
1021.0 hpa
1023.0
12:23 PM
1018.0
12:07 AM
 
1019.0
10:37 PM
1012.0
12:22 AM
 
1023.0
15-May
1004.0
07-May
 
1036.0
16-Feb
1002.0
08-Mar
 
1036.0
16/02/2017
1002.0
08/03/2017
Μετρήσεις: Τρέχων: Χθες Month / MTD Year / YTD Ρεκόρ Σταθμού
Version 3.02 - 31-Dec-2011 - Script by: WebsterWeatherLIVE.com
1Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week.
(Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present.)
2Rain season: Jan 1st to Dec 31st.   3Snow manually measured    4Snow season July 1st to June 30th.
5From this station's records based on complete years data for rain/snow season. Does not include current year/season
1 Το κατ' εκτίμηση ποσό ύδατος που απαιτείται να αντικαταστήσει το ύδωρ που χρησιμοποιήθηκε από τα φυτά και την εξάτμιση από την προηγούμενη εβδομάδα.
(Οι αρνητικοί αριθμοί σημαίνουν το ποσό ύδατος που απαιτείται, οι θετικοί αριθμοί σημαίνουν ότι υπερβολικό ύδωρ είναι παρόν.)
2 Περίοδος βροχής: Σεπ 1η μέχρι Μαρ 31η.  3 Μη αυτόματη μέτρηση χιονιού   4 Περίοδος χιονιού Νοε 1η μέχρι Μαρ 31η.

Φ = Μέση ανάγνωση

Μηνιαία Ρεκόρ Σταθμού

Από: Φεβρουάριος 1, 2009
Updated:01/01/1970 18:15
Records: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
High Temp (°C):
Low Temp (°C):
Avg Temp (°C):
Avg Rain ( mm):
Avg Snow ( mm):
18.9
0.1
5.0
105.9
16.5
3.5
9.9
0.0
21.4
8.6
14.0
0.0
22.5
8.1
16.3
0.0
28.9
18.8
21.9
0.0
---
---
0.0
0.0
34.5
13.0
29.5
0.0
51.2
27.0
30.8
3.4
51.3
18.6
24.7
15.3
26.9
15.8
18.7
83.0
---
---
0.0
0.0
---
---
0.0
0.0